เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

โพส 12 Mar 2018

วาย.เอ. แอคเค้าท์ติ้ง

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)


รับสมัครพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

หน้าที่ติดต่อรับส่งเอกสารกับลูกค้าและหน่วยงานราชการ

เงื่อนไข

1.อายุ20-30ปี

2.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

4.จบการศึกษาระดับม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า

5.มีความขยัน อดทน

-เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาท/เดือน

-มีค่าสึกหรอรถ+ค่าน้ำมัน 2,000 บาท/เดือน

สนใจติดต่อ

081-7117367 คุณวริศรา

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาท/เดือน

-มีค่าสึกหรอรถ+ค่าน้ำมัน 2,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อ

081-7117367 คุณวริศรา