เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่บัญชีขาย

โพส 12 Mar 2018

อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัลเทค จำกัด

ชลบุรี (งานบัญชี/การเงิน)


หน้าที่หลัก 1.งานตรวจเอกสารด้านบัญชีขาย 2.งานบันทึกและตั้งลูกหนี้ 3.งานจัดการทั่วไป

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1.ทดลองงานเป็นพนักงานประจำ 2.ปรับเงินเดือนทุกปี 3.พักร้อน 10 วัน/ปี 4.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงฃีพ 5.ค่าเช่าบ้าน 6.รถรับ-ส่ง ฯลฯ

วิธีการสมัคร

จดหมาย 49,49/1 ม.9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
E-mail : [email protected]