เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานบัญชี

โพส 14 Mar 2018

บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.sahaikaset.com/


หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ • จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี • จัดทำรายงานด้านการบัญชีและการเงินต่างๆ

คุณสมบัติ • จบระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี วุฒิการศึกษาบัญชีบัณฑิต • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน • พนักงานประจำ วันทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. • อัตราเงินเดือน 15,000-40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันกลุ่มสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ขึ้นเงินเดือนประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ท่องเที่ยวประจำปี
• กีฬาสีประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
• ฝึกอบรม/Team Building

วิธีการสมัคร

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ [email protected] (พร้อมระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการ)