เมล็ดกาแฟคั่ว

ลูกจ้างชั่วคราวโรงงานแบตเตอรี่ทหาร

โพส 14 Mar 2018

กรมการอุตสาหกรรมทหาร

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://did.mod.go.th/Home.aspx


กรมการอุตสาหกรรมทหาร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ๒ ตำแหน่ง ๖ อัตรา ๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการขนส่ง จำนวน ๔ อัตรา ๒. ตำแหน่ง ช่างแบตเตอรี่ จำนวน ๒ อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://did.mod.go.th/Home.aspx

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ กรมการอุตสาหกรรมทหาร