เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ

โพส 19 Mar 2018

คณะวิศวกรรมศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://recruit.rmutp.ac.th/?p=2361


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://recruit.rmutp.ac.th/?p=2361

สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561