เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

โพส 19 Mar 2018

บริษัท เวิลด์ไวด์ โซฟา จำกัด

สมุทรปราการ (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www.wolrdwidesofa.com


ลักษณะงาน ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศ ชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป เป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานระหว่างองค์กร และผู้ขายสินค้าได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่มีความคล่องตัวสูง และมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่ถ้าหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน12,000บาทขึ้นไป
มีเบี้ยขยันประจำเดือน
มีโบนัสประจำปี
มีการปรับค่าจ้างประจำปี

วิธีการสมัคร

E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-1747256 , 02-1747292 ต่อ 102(แผนกบุคคล)