เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่างประจำอาคาร

โพส 23 Mar 2018

the49plus2

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)


  1. ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ประปา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    1. ประสบการณ์การทำงานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
    2. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง ,มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
      • ชายอายุ 22 ปีขึ้นไป ,มีจรรยาบรรณในอาชีพ ,มีความอดทนต่อแรงกดดัน ,มีจิตสำนึกใน งานบริการ ,มีความซื่อสัตย์ ,สามารถเข้ากะได้
    3. ทำงาน 6 วัน หยุด 1วัน อัตรา : 1 เงินเดือน : 12,000-15,000บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทาง อีเมล [email protected] โทร 026626749 กด 0 คุณ บาส