เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานฝ่ายบัญชี

โพส 04 Apr 2018

หจก.เบญพัชรเทรดดิ้ง เชียงใหม่

เชียงใหม่ (งานบัญชี/การเงิน)


รับสมัคร พนักงานฝ่ายบัญชี (ด่วน) วุฒิ ปวส. หน้าที่ คีย์ข้อมูล เช็คข้อมูล ทำใบวางบิล

วิธีการสมัคร

มาสมัครด้วยตัวเอง