เมล็ดกาแฟคั่ว

ประชาสัมพันธ์/ธุรการ

โพส 04 Apr 2018

โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ ลีเกิล แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://pagroup.co.th


รับสมัครงาน

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ ลีเกิล แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านกฏหมาย ภาษีอากร และที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง และคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ /ธุรการ (1 ตำแหน่ง) คุณสมบัติ - หญิง อายุ 18 – 25 ปี

  - การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรี
  - มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
  - สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, อีเมล์, อินเตอร์เน็ต ได้ดี            

ผู้สนใจโปรดส่ง จดหมาย หรือ อีเมล์ พร้อมรูปถ่าย และประวัติ หรือ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด 183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 19 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์ 0-2651-9788 ต่อ 101

วิธีการสมัคร

อีเมล์ : [email protected]