เมล็ดกาแฟคั่ว

web admin / ธุรการ

โพส 05 Apr 2018

Power System Integration

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


บริษัท Power System Integration เป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟแวร์ และเป็นองค์กรที่ให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ให้กับหน่วยงานต่างๆ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ 140/84 ซอยวัดดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือ ติดต่อ โทร.080-880-0994 (คุณวิว)