เมล็ดกาแฟคั่ว

ธุรการ

โพส 09 Apr 2018

บริษัท 306 สตูดิโอ ดีไซน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


ลักษณะงาน ::

 • ทำใบจัดซื้อ/ จัดจ้าง พร้อมจัดเก็บเอกสารต่างๆ
 • สรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน เพื่อเสนอต่อผู้จัดการ
 • รับวางบิล/ ตรวจรับของพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ และตรวจสอบใบเสนอราคา เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ
 • ประสานงานธุรการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ และคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • มีความรู้ด้านงานรับเหมาก่อสร้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทัศคติที่ดีในการทำงาน ขยันและซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้เพื่อเติบโตไปกับบริษัทฯ

วิธีการสมัคร

กรุณาส่ง resume มาที่ [email protected]