เมล็ดกาแฟคั่ว

Office Engineer

โพส 10 Apr 2018

Sipat Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://sipatengineering.com/


Responsibilities:- 1.มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารสำหรับการประมูลงานเอกชน หรือรัฐบาลเป็นอย่างดี 2.มีประสบการณ์ในการถอดแบบและประเมินราคาก่อสร้าง 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 6.ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 7.จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

Qualifications:- 1.วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) 2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 3.ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 3.มีความรู้ด้าน QA/QS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นๆเช่น Midas, Staad จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอย่างยิ่ง  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

ผูู้สมัครที่สนใจ กรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ [email protected] หรือ [email protected]