เมล็ดกาแฟคั่ว

Sales & Marketing

โพส 10 Apr 2018

Nord fx

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

https://nordfx.com/Trading_Signals.html


รับเจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์ และพนักงานต้อนรับ ทำงานที่ลาดพร้าว
จันทร์-ศุกร์ ไม่จำกัด อายุ และวุฒิการศึกษา ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น internet, excel, word มีมนุษยสัมพันธ์ดี สนใจ ติดต่อ 0624569953

Sales & Marketing เราเป็นผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลก ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน เพื่อขยายธุรกิจ และเติบโตไปด้วยกัน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดอายุ 0624569953

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดิอน

วิธีการสมัคร

โทรติดต่อ