เมล็ดกาแฟคั่ว

Import Export Sales Executive

โพส 17 Apr 2018

บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เชียงใหม่ (งานนำเข้า/ส่งออก/Shipping)


ลักษณะงาน : -ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศทางโทรศัพท์และอีเมล์ -บริหารจัดการ การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน : -ชาย หรือ หญิง -อายุ 25 ปี ขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขั้นไป

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- เงินเดือน 20000-30000 บาท
- หยุด เสาร์- อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
- ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

ส่ง ใบสมัคร ทาง E:mail [email protected]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 081-7060005 Hr.