เจ้าหน้าที่สหกรณ์(ทดลองปฏิบัติงาน) | Thai job หางาน สมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานฟรี
...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์(ทดลองปฏิบัติงาน)

โพส 09 May 2018

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.musaving.com


ลักษณะงาน ::

ดูแลสมาชิก ตอบข้อซักถาม
บริการด้านการเงิน
ประชาสัมพันธ์ จัดการเอกสาร

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

สัญชาติ ไทย
เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันสมัคร)
วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- สาขาด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี) เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์การเงินการคลัง จำนวน 3 อัตรา
- สาขาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ และบริหารธุจกิจ (สาขาการตลาด การจัดการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Internet , Microsoft Office และอื่นๆ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

โบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
สัมมนาประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

Walk-in เท่านั้น