เจ้าหน้าบัญชี/การเงิน | Thai job หางาน สมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานฟรี
...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าบัญชี/การเงิน

โพส 16 May 2018

รพ.ปิยะเวชช์ ระยอง

ระยอง (งานบัญชี/การเงิน)


คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 2.มีใบขับขี่รถยนต์ 3.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ 4.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้ 5.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 6.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาวุฒิการศึกษา 5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล K.อัญมณี 084-7659162

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนสวัสดิการตามตกลง

วิธีการสมัคร

ด้วยตนเอง