...

เลขาผู้บริหารฝ่ายบัญชี/จัดซื้อ

โพส 21 May 2018

โครงการ HARRYpatio2

สงขลา (งานบัญชี/การเงิน)


-วุฒิปริญญาตรี -ซื่้อสัตย์ -ขยันและอดทน -มีความละเอียดรอบคอบ -มีไหวพริบดี -พูดจาชัดเจน สื่อสารได้ดี -ไม่เกี่ยงงาน -ใช้EXecle และพิมพ์ดีดได้คล่อง -มีความรุ้ด้าน IT พอสมควร -ใช้สื่อ Online ได้คล่อง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนรายเดือน

วิธีการสมัคร

เข้ามาสมัครด้วยตนเอง