Internet Analyst Technical Support | Thai job หางาน สมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานฟรี
...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

Internet Analyst / Technical Support

โพส 04 Jun 2018

ไนน์เว็บ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.nineweb.co.th


ลักษณะงาน:

  • ติดต่อ ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทางด้านเทคนิค
  • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บ

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
  • มีทักษะในการติดต่อสื้อสารด้วยการพูดและเขียนที่ดี
  • หากมีพื้นฐานการใช้ PHP, .NET, ASP, SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีพื้นฐาน Windows หรือ Linux System Administration จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสังคม
- ค่าตอบแทนพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถส่งอีเมล์สมัครงานมาได้ที่
[email protected]
โทร 027229080