...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

รับสมัคร System Engineer (Window / Linux / Unix)

โพส 12 Jun 2018

Nextech System Service Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.nex-tech.co.th


Qualifications:- • Thai Nationality, Age not over 35 years old • Bachelor Degree or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, Software Engineer or any IT related fields • At least 1 year experience in hardware, software, OS and backup application implementation • Good English Skill (Reading and Writing)

Responsibilities:- • Install and setup OS for : o Intel Products such as Linux, Windows server, VMWare, vSAN, Veeam, Database SQL and related products (or) o Enterprise Product such as AIX, Oracle Database and related products • Install and configure hardware and/or software solutions and make it ready to use for customer • Implement Backup System such as NetBackup, or Veeam products • Track problems found during installation / configuration activities • Document detailed system architecture • Assist project team in doing performance test or POC • Provide post installation and/or maintenance support for customer

เอกสารประกอบการสมัครงาน :- • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป • Resume • สำเนา Transcript • สำเนาทะเบียนบ้าน • สำเนาบัตรประชาชน

Address 888/184-185 Mahatun Plaza Tower, 18th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 0-2651-4884

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- Provident Fund

วิธีการสมัคร

ผ่านทางอีเมล์ atitaya[email protected]