...

ช่างไฟฟ้า

โพส 13 Jun 2018

ไทรอัมพ์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปราจีนบุรี (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ที่พักฟรี