...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

ธุรการบัญชี

โพส 15 Jun 2018

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.aggrogroups.com


ลักษณะงาน 1.คีร์รับเงินโอน เช็คในระบบ 2.เขียนรายละเอียดการรับชำระหนี้ 3.จัดทำใบแจ้งยอดทางบัญชี ให้แก่ลูกค้า (พิมพ์ใบแจ้งหนี้,ตรวจสอบยอดในระบบ) 4.จัดทำรายงานลูกค้าเกินกำหนด 5.จัดเก็บเอกสาร 6.เช็คสต๊อค

คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23-30 ปี 2.วุฒิปวช.-ปริญญาตรี การบัญชี 3.ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือไม่มีประสบการณ์ก็รับพิจารณา 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 17,000-20,000 บาท

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน e-mail [email protected]