...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

วิศวกรโยธา

โพส 16 Jun 2018

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด

ภูเก็ต (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.prudentbuilder.com


คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
  • ประสบการณหน้างาน 3ปี ขึ้นไป

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามตกลง

วิธีการสมัคร

อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 076-528896, 076-528579 / ฝ่ายบุคคล