...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

QS(วิศกรประเมินราคา)

โพส 16 Jun 2018

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด

ภูเก็ต (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.prudentbuilder.com


  • จบปริญาตรี ในสาขาวิชางานก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ในกาถอดปริมานงานอาคาร 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม AutoCad และ Excel

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามตกลง

วิธีการสมัคร

อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 076-528896, 076-528579