...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี 2 อัตรา

โพส 02 Jul 2018

บริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1

 • พนักงานบัญชี/การเงิน อาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในวงการอสังริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน กำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่าง ๆ เพื่อประกอบการทำจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนำส่งสรรพากร
 • บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญต่าง ๆ เข้าระบบโปรแกรมบัญชี
 • ควบคุมการจัดทำงบประมาณบริษัท ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 • ปิดงบการเงินประจำปี เงินเดือน /สวัสดิการ
 • เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท
 • ประกันสังคม / ประกันสุขภาพรายปี

ตำแหน่งที่ 2

 • พนักงานบัญชี/การเงิน ปฎิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา ไม่ขาดงานบ่อย
 • พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญต่าง ๆ
 • ทำเอกสารทางบัญชี เงินเดือน /สวัสดิการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • ประกันสังคม / ประกันสุขภาพรายปี

วิธีการสมัคร

สนใจร่วมงาน ส่ง CV และบทความสั้นๆ แนะนำตัวเองมาที่
[email protected] / [email protected] / [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอัจจิมา 086 509-5309 Line ID : Kadekar