...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพส 05 Jul 2018

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://asa.or.th


คุณสมบัติของผู้สมัคร :

1.    เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23-30 ปี 
 2.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  3.    สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices 
      ได้เป็นอย่างดี 
4.    มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 5.    มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
  6.    หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถาม ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

     248/1 ถนนพระรามเก้า ซอย 17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2319-6555

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ / อีเมล์ / ตัวเอง