...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

โพส 09 Jul 2018

S & 2S MANAGEMENT CO., LTD

นครปฐม (งานการตลาด)

http://www.sand2smanagement.com/


ชื่อตำแหน่ง :: Sale Representative (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

ลักษณะงาน :: งานประจำ -สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า -คอยเสนอราคาและขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ -ออกไปพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี -ดูแลยอดขายสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: -เพศหญิง -อายุ 22 ปีขึ้นไป -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด -ประสบการณ์ 0 – 1 ปีขึ้นไป -สามารถขับรถยนต์ได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 10000-20000 บาท
รายได้อื่นๆ . ค่าคอมมิชชั่น . โบนัสประจำปี ตามผลงานและผลประกอบการ . ประกันสังคม . ค่าตอบแทนอื่นตามข้อตกลงบริษัท

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครงานที่ Email : [email protected]