...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

ด่วน!!! รับสมัครพนักงาน ธุรการบัญชี

โพส 10 Jul 2018

บริษัทเอส เอ โอ การเกษตร จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.changsiam.com/


-ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -เปิดใบกำกับภาษี / วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า -บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย

คุณสมบัติ -การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี จบทางด้านบัญชี -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา -มีความอดทน สามารถใช้ Ms office -สามารถทำงานในสภวะกดดันได้

สนใจสมัครกรุณาติดต่อ คุณแหม่ม โทร 02-943-8457 , 02-943-8254 Walk in เข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด รามอินทรา28 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กม5 กทม
หรือส่งใบสมัครที่Email : [email protected]

วิธีการสมัคร

สนใจสมัครกรุณาติดต่อ คุณแหม่ม โทร 02-943-8457 , 02-943-8254
Walk in เข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด
รามอินทรา28 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กม5 กทม
หรือส่งใบสมัครที่Email : [email protected]