...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

Operation Supervisor ปฏิบัติงานที่คลังสินค้ากม.19

โพส 06 Sep 2018

บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด

สมุทรปราการ (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www.mitsui-soko.co.th


รายละเอียดของงาน

 1. การจัดการและควบคุมการดำเนินงาน
 2. ควบคุมการผลิต
 3. จัดการและควบคุมกำลังคน
 4. ตรวจสอบสินค้าในคลัง
 5. การควบคุมแท็กการจัดส่ง
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร
 7. เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 8. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาLogistics หรือที่เกี่ยวข้อง
 9. มีประสบการณ์ในสายงาน Production / Logistic / คลังสินค้าในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 10. มีประสบการณ์ในการผลิตหรือ QA มีประสบการณ์ด้าน QC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีแรงจูงใจในตนเองและมีบุคลิกที่กระตือรือร้น
 12. มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีแรงจูงใจในตนเองและมีบุคลิกที่กระตือรือร้น

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน E-mail หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (ในเวลาเวลาทำการ จ-ศ. เวลา 08.30 - 17.30 น.)