jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

สถาปนิก

โพส 12 Sep 2018

บริษัท เอ-แลนดาร์ช จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานศิลป์/กราฟฟิคดีไซน์/ออกแบบ)


คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
  2. มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมหลัก อย่างน้อย 1-2 ปี หรือเด็กจบใหม่
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบ 3 มิติได้ดี
  4. มีใจรักในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
  5. สามารถทำออกแบบ และทำแบบรายละเอียด เขียนแบบก่อสร้างได้
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นๆ , มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพ ดี, มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย, เข้าใจในความเป็นอาชีพสถาปนิก
  7. มีทักษะในการ Sketch ลายเส้นดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. พร้อมเรียนรู้งานและพัฒนาความสามารถตนเอง ไปพร้อมกับบริษัท

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่
[email protected]
โทรติดต่อ 061 424 1626 ,02 570 2570 -1 ต่อ 11