jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

วิศวกรแหล่งน้ำ

โพส 28 Sep 2018

ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://sigmahydro.com


-วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลประทาน -จัดทำเนื้อหาของรายงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ -สามารถใช้โปรแกรม ArcGIS MAPINFO AUTOCAD SKETCHUP ได้ -สามารถใช้โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น MIKE BASIN MIKE11 MIKE21 MIKE FLOOD HEC RAS HMS เป็นต้น -สามารถประสานงานโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ -สามารถทนต่อแรงกดดันด้านต่างๆ ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (2 ตำแหน่ง)
  2. ประสบการณ์ 0-10 ปี ขึ้นไป
  3. ใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
  4. มีความรู้ด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำและศึกษาสมดุลน้ำ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา, เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, ค่่าของขวัญคลอดบุตร, กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ียวประจำปี

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติผ่าน Email: [email protected] หรือTEL: 02-578-8230
หรือไปสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด
391 ซอย สุคนธสวัสดิ์ ถนน เกษตรนวมินทร แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230