...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

กราฟฟิคดีไซน์

โพส 02 Oct 2018

เซเว่นอิมเมจจำกัด

ชลบุรี (งานศิลป์/กราฟฟิคดีไซน์/ออกแบบ)

http://sevenimage.co.th


คุณสมบัติ

  1. ไม่เกี่ยงวุฒิการศึกษา ขอแค่มีความสามารถและทักษะที่สามารถทำงานในแต่ละประเภทได้ดี ทำได้จริง มีประสบการณ์ และความรู้พื้นฐานที่ดี
  2. ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เป็นของตัวเอง ทางบริษัท มีให้ทั้งระบบ
  3. มีความรับผิดชอบ ดูแลผลงาน และสร้างสรรค์งานออกมาได้ดี
  4. ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อันส่งผลต่อการทำงาน
  5. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะทางการสื่อสาร
    1. มีความรับผิดชอบในงานที่ทำจริง
  6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ (ถ้าจำเป็น)

วิธีการสมัคร

ทางอีเมล์หรือโทร082-6965450