...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่โครงการ

โพส 05 Oct 2018

International College,KMITL.

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.ic.kmitl.ac.th/


เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย ชายหรือหญิง จบการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานด้านเอกสารต่างๆของโครงการ ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราค่าจ้าง 15,600 บาท

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2128