jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

อาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

โพส 09 Oct 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเกษตร

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)


รับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราค่าจ้าง 32,300 บาท

วิธีการสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ที่งานธุรการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทสศาสตร์เกษตร ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2579-0558 ต่อ 1519,1520 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)