งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โพส 12 Oct 2018

บริษัท พีดี สยาม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www.pd.co.th


ลักษณะงาน

  • ติดต่อ Supplier / ต่อรองราคา / หา Supplier รายใหม่
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเอกสารใบสั่งซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิ ปวส. และปริญญาตรี
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับแรงกดดันได้ดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

•โบนัส, ค่าตอบแทนจากการขาย
•ค่าล่วงเวลา
•ฝึกอบรมตามตำแหน่ง
•ท่องเที่ยวประจำปี
•ประกันสังคม
•เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส
•ปรับเงินเดือนทุกปี
•พักร้อน
•สัมนาประจำปี
•ชุดยูนิฟอร์ม
•ค่าน้ำมันในการเดินทาง, ค่าสึกหรอ
•ฯลฯ


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อคุณสุนันท์ เบอร์โทร 085-489-4237
อีเมลล์ sunanth.thongkum@gmail.com
www.pd.co.th