...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

งานหลักสูตร

โพส 17 Oct 2018

คณะวิศวกรรมศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://recruit.rmutp.ac.th/


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรปริญญาตรี) ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรปริญญาโท) ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตร ปวช.) ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร http://recruit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/scan_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร