ครูสอนศิลปะ พาร์ทไทม์ ประจำสาขากาญจนบุรี

โพส 28 Nov 2018

สถาบันสอนศิลปะฟันอาร์ต กาญจนบุรี

กาญจนบุรี (งานศิลป์/กราฟฟิคดีไซน์/ออกแบบ)


ตำแหน่ง : ครูสอนศิลปะ พาร์ทไทม์

วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี

รายละเอียด

  1. สอนศิลปะเด็กอายุ 3-15 ปี สอนเทคนิคการวาดภาพ ระบายสีได้ด้วยสีทุกชนิด ปั้นดินเบา ทำงานประดิษฐ์

  2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกับทางสถาบัน

  3. ประเมินพัฒนาการนักเรียนและวางแผนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ไม่จำเป็นต้องครู หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับศิลปะ

  2. มีทักษะในการวาดภาพ ใช้เส้น ใช้สีชนิดต่างๆ ปั้นดินน้ำมัน/ดินเบา และสามารถสอนเด็กให้ทำตามได้

  3. ซื่อสัตย์ รักการสอน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

  4. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดได้

  5. สื่อสารกับเด็กและสามารถทำให้เด็กรู้สึกสนุก สนใจเรียน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทนตามตกลง


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา และใบเกรด ได้ที่ฝ่ายบุคคลอีเมล์ [email protected] โทร 086-3886239