jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

ครูสอนศิลปะ สาขาอู่ทอง สุพรรณบุรี

โพส 28 Nov 2018

สถาบันสอนศิลปะฟันอาร์ต

สุพรรณบุรี (งานศิลป์/กราฟฟิคดีไซน์/ออกแบบ)


ตำแหน่ง : ครูสอนศิลปะ ประจำ

  1. สอนศิลปะเด็กอายุ 3-15 ปี สอนเทคนิคการวาดภาพ ระบายสีได้ด้วยสีทุกชนิด ปั้นดินเบา ทำงานประดิษฐ์

  2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกับทางสถาบัน

  3. ประเมินพัฒนาการนักเรียนและวางแผนการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

  4. ทำงานด้านเอกสารของโรงเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย

  5. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันในวันธรรมดา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ไม่จำเป็นต้องจบครู

  2. มีทักษะในการวาดภาพ ใช้เส้น ใช้สีชนิดต่างๆ ปั้นดินน้ำมัน/ดินเบา และสามารถสอนเด็กให้ทำตามได้

  3. ซื่อสัตย์ รักการสอน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

  4. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดได้

  5. สื่อสารกับเด็กและสามารถทำให้เด็กรู้สึกสนุก สนใจเรียน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1.เงินเดือนตามตกลง

2.ประกันสังคม

3.วันหยุดประจำปี

4.โบนัสตามผลงาน

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว และประสบการณ์ พร้อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาและใบเกรดได้ที่อีเมล์ [email protected] โทร. 092-7989595