jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

ผู้ช่วยพยาบาล

โพส 11 Jan 2019

บริษัท ปรมนท์ เมดิคอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://www.primaryladprao-nursingcare.com


งานการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การให้การสนับสนุนนักกายภาพบำบัด การพบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลสุขลักษณะอนามัยผู้ป่วย การจัดกิจกรรมสันทนาการ

ที่ตั้ง ซอยลาดพร้าว 134 (ตรงข้ามโรงพยาบาลเวชธานี) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร.084-8813320 02-042-8125

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน เงินล่วงเวลา ประกันสังคม โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected]