โบรกเกอร์ Business Development (Forex Broker) *Urgent

โพส 11 Mar 2019

FX Stock Broker ( Quantative Asset Management Ltd. )

ภูเก็ต (งานธนาคาร/ประกันภัย/หุ้น)

https://fxstockbroker.com


XHUB is a global Fintec company offering CRM, CMS, White labels & Trading Platforms, trading in Forex and CFDs on stocks, indices, crypto-currencies and commodities. Providing clients opportunity around the World to trade financial markets. XHUB is looking for qualified experience Online marketing staff to increase our marketing footprint globally.

ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน Job description • Actively present company product and services to agents, IBs and customers. • Increase sales from potential customers and searching for agent and IBs. • Follow up and maintain customer relationships • Coordinate and communicate with internal and external company's sale aspects.

Qualifications • Male/Female more than 22 years old. • Bachelor degree in Finance, Sales, Marketing or related degree is preferred. • 1 - 5 years of experience in Sales • Experience in FOREX industry Stock market, Bank or insurance or have personal trading/investment experience in foreign exchange market is compulsory • Working experience in stock, securities, baking, insurance, wealth management is preferred • Knowledge of Stock, Securities, Forex market, Meta trader 4 will be an advantage. • Good service mind and good customer handing skill. • Strong communication and negotiation skill. • English speaking

รายละเอียดงาน • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้กับลูกค้า • เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเป้าหมายและจาก IBs • ติดตามและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า • ประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายขายทั้งภายในและภายนอกบริษัท คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร • ชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป • จบปริญญาตรีสาขาการเงิน การตลาด ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ถึง 5 ปี • มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ FOREX การธนาคาร หรือประกันภัย หรือมีประสบการณ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ / การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ • มีความรู้เกี่ยวกับ Stock, Securities, Forex, Meta trader 4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

สนใจกรุณาส่ง Resume ที่ [email protected] or [email protected]
หรือติดต่อ 088-7909220 K.Tong Tamonwan