ผู้ช่วยทันตแพทย์

โพส 13 Mar 2019

ทันตแพทย์มนตรี คลินิกทันตกรรม

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)


เพศหญิง 3 ตำแหน่ง อายุ 20-35 ปี ขั้นต่ำ ม.3 หยุด 5 วันต่อเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 สำหรับไม่มีประสบการณ์

       15,000++ สำหรับมีประสบการณ์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม ที่พัก ชุดฟอร์ม โบนัส เงินกู้ยืม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

081-834-0100