พนักงานประจำออฟฟิศ (สาขา ยะลา)

โพส 14 Mar 2019

Unisun International

ยะลา (งานการตลาด)

http://unisun-inter.com/


ลักษณะงาน -ต้อนรับลูกค้า -รับโทรศัพท์ -ประสานงานทั่วไป -รับ-ส่ง E-mail รายได้เฉลี่ย 8,500 -15,000 /เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร- ชาย/หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หลักฐานการสมัคร-สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ-สำเนาบัตรประชาชน-รูปถ่าย 1 รูป-วุฒิการศึกษา (ไม่จำกัดวุฒิ) สนใจสมัครงานติดต่อที่คุณแบซัน โทรสอบถาม 0858984980

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีโบนัส


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อที่คุณแบซัน โทรสอบถาม 0858984980 หรือส่งเมลล์มาที่ taszuo@gmail.com