พนักงานขายบ้านและคอนโดมิเนียม

โพส 20 Mar 2019

บ.ราชพัฒนา เรียลเอสเตท จำกัด

อุตรดิตถ์ (การขาย)

http://rachphattana.com/roundcube/


จำนวน หลายอัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอการขายโครงการ

    - ให้บริการลูกค้าในการจอง
    - บริหารจัดการงานขาย
    -  ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
    -  ประสานงานลูกค้าและสถาบันการเงิน
    -  รายงานผลการติดตามลูกค้า และผลงานการขาย
    - รับผิดชอบการขายตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

    - ไม่จำกัดเพศ
    - อายุไม่เกิน 35 ปี 
    - บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
    - ปฏิบัติงาน 6 วัน(หยุดวันธรรมดา)
    - สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้
    - มีใจรักงานขายและงานบริการ
    - หากมีประสบการณ์การขาย หรืองานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุตรดิตถ์

สวัสดิการ - กองทุนประกันสังคม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

email : [email protected]