อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา

โพส 25 Mar 2019

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

https://www.spsm.ac.th/


ทางศูนย์ภาษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำศูนย์ภาษา 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ (วุฒิ ศศ.บ. กศ.บ. ศศ.ม. กศ.ม.)
  2. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาก่อน

บุคคลที่สนใจสามารถติดต่อที่ อาจารย์วนิดา ยาณรักษา (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศ และฝึกประสบการณ์ และหัวหน้าศูนย์ภาษา) โดยส่งประวัติส่วนตัวและรายละเอียดมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ป.ตรี 19,650 บาท ป.โท 25,600 บาท
อาหารมื้อเช้า + กลางวัน / ประกันสังคม / เบิกค่ารักษาพยาบาล


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ [email protected]