ช่างซ่อมจักรยาน

โพส 02 Apr 2019

Spiceroads Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.spiceroads.com


ความรับผิดชอบ: บริหารการจัดเก็บ บำรุงรักษา และการใช้งานจักรยานในแต่ละทัวร์ของบริษัท และเตรียมจักรยานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ทัวร์เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้า • เลือกจักรยานให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละทัวร์ • ดูแลรักษาให้จักรยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • สื่อสารกับลูกค้าทั้งในบริษัทและนอกบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการและปัญหาต่าง ๆ • ประเมินคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ • ทำงานร่วมกับลูกค้าและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี • บริหารจัดการการดูแลรักษาจักรยาน รวมทั้งสต็อคอะไหล่และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

โบนัสสิ้นปี ประกันสุขภาพ


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทางอีเมล [email protected]