...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

พนักงาน

โพส 03 Apr 2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลการแร่

ลำปาง (งานบัญชี/การเงิน)


รับสมัครพนักงานฝ่ายบัญชี/การเงิน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงิน 2.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 3.สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 4.มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ขึ้นไป

วิธีการสมัคร

ส่งResume มาทางอีเมล หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4315711