พนักงานเขียนแบบ

โพส 05 Apr 2019

ศ.ศิวะ การช่าง

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.s-siwa.com


เขียนแบบ, ควบคุมงานก่อสร้าง, วิเคราะห์หน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถปฏิบัติงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

โบนัสประจำปี, ประกันสังคม


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

โทร 065 6568681