ด่วน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน ประจำอพาร์ทเม้นท์/หอพัก

โพส 10 Apr 2019

บริษัท ชัยพจน์ แอสเสท จำกัด

นครปฐม (งานธุรการ/เลขานุการ)


ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน ประจำอพาร์ทเม้นท์ 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน (1 ตำแหน่ง)

 • ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้อนรับลูกค้า พาชมห้องตัวอย่าง, จัดทำเอกสารใบจองห้องพัก และสัญญาเช่า
 • รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งซ่อม/ปัญหาต่างๆของลูกค้า
 • โฆษณาหาผู้เช่า
 • ควบคุมและตรวจดูแลรักษาทรัพย์สินภายในและบริเวณหอพัก
 • แก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
 • จัดทำสรุปรายงานแต่ละวัน และสรุปรายงานแต่ละเดือน
 • จดมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำปะปา พร้อมออกบิลใบแจ้งหนี้

*ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 ตำแหน่ง) *

 • เตรียมเอกสารทางบัญชี เพื่อจัดส่งสำนักงานบัญชี
 • พิมเอกสารทั่วไป ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลสต๊อคสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าสต็อค และเช็คสินค้าออก
 • จัดทำใบวางบิล, ใบกำกับภาษี, หัก ณ ที่จ่าย, เอกสารประกันสังคม
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*คุณสมบัติผู้สมัคร *

 • เพศหญิง อายุ 25 – 39 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. , ปริญญาตรี
 • ใช้ Microsoft Office, Excel ได้
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน, กระตือรือร้นและตรงต่อเวลา

รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง นครปฐม เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถ สวัสดิการ: ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา โอที วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08.30 - 18.00 น. สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ : คุณจิราพร 081-701-9977

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีสวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อที่ 081-701-9977