เลขานุการส่วนตัว

โพส 20 Apr 2019

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.sarasilp.com/


เลขานุการส่วนตัวดูแลเจ้านายผู้หญิง

  • ดูแลงานเอกสารทั่วไป สามารถใช้คอมฯได้คล่องแคล่ว
  • มีไหวพริบทักษะติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
  • บริหารและจัดการตารางงานของเจ้านาย รวมถึงเรื่องส่วนตัว
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • บุคลิกดี เก็บรักษาความลับได้ มีความซื่อสัตย์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สามารถต่อรองได้ตามความสามารถ


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่ง resume มาที่ yes_thai@yahoo.com