ครูผู้ช่วยและธุรการประจำสำนักงาน อิงลิชโฮมสาขาอู่ทอง

โพส 21 May 2019

สถาบันสอนภาษากวดวิชา อิงลิชโฮมอู่ทอง

สุพรรณบุรี (งานธุรการ/เลขานุการ)


ครูผู้ช่วยและธุรการประจำสำนักงาน อิงลิชโฮมสาขาอู่ทอง *รายละเอียด * 1.งานด้านเอกสารและความเรียบร้อยของสำนักงาน 2.วางแผนการสอน ประเมินผลนักเรียน และทำแผนพัฒนานักเรียนรายบุคคล 3.ปฏิบัติหน้าทีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องจบครู 2.มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 3.ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 4.มีใจรักการสอน และสามารถอยู่เด็กเล็กได้ 5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ นักเรียน เพื่อนครูและผู้ปกครอง 6.สามารถทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ email : englishhome01@gmail.com โทร 092 798 9595

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1.เงินเดือน
2.โบนัสประจำปีตามผลงาน


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ email : englishhome01@gmail.com
โทร 092 798 9595