ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการ

โพส 23 May 2019

บริษัท โจแวนสยาม จำกัด (JoVanSiam Co., Ltd.)

ขอนแก่น (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)

http://pro-audio.com


บริษัท โจแวนสยาม จำกัด ต้องการรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการ เราเป็นองค์กรขนาดเล็กตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการผลิตตู้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเสียงคุณภาพสูงด้วยความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ เรายังได้ทำการวิจัย ค้นคว้า ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โปรออดิโอ (Pro-Audio) และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ภายใต้ความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านลำโพงและเครื่องเสียงรายอื่นจากทั่วโลก

ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค รวมถึงเข้าใจภาษาไทยและภาษาถิ่นได้เป็นอย่างดี
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา(Research & Development) โดยจำเป็นจะต้องมีทักษะต่างๆ ได้แก่
 3. ทักษะการออกแบบเครื่องกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 4. สามารถรับผิดชอบโครงการการทดสอบระบบเสียงได้
 5. มีความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติ
 6. มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) การออกแบบและขั้นตอนการใช้งาน
 7. มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมและระบบเครือข่ายUnix
 8. เชี่ยวชาญด้าน 3D, CAD, SolidWorks, LinuxCNC, ซอฟต์แวร์ออกแบบ SMAART, SIM3, MAPPXT และซอฟต์แวร์การออกแบบอะคูสติก (Acoustic)
 9. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าชาติยุโรปและอเมริกาเหนือ จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และอังกฤษได้ เนื่องจากทั้งสี่ภาษาเป็นภาษาที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ
 10. กำกับและดูแลการออกแบบการผลิต QC การขนส่งและติดตั้ง และสามารถจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติได้
 11. มีความยืดหยุ่นและสามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานและเจรจาทางด้านธุรกิจได้ หากมีหนังสือเดินทางที่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศและมีอายุถูกต้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. สามารถพัฒนาโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายตัวทางธุรกิจ

Management and R&D position

JoVanSiam Co., Ltd. is looking for a talented and experienced individual to fill the position of General Manager. We are a small enterprise based in Khon Kaen, Thailand, catering to a highly specialized world-wide client base in the professional audio business. We research, design, develop and manufacture solutions and products for the industry's pro-audio manufacturers and end-users alike.

The candidate will have the following responsibilities and qualifications:

 1. General management of the company. This requires a knowledge of local and regional business laws and practices as well as a spoken command of the local language.
 2. Spearheading the Research and Development division. This is what puts us ahead in our business. Required are:
 3. Design level skills of mechanical, electric, electronic and digital engineering.
 4. Proven track record of acoustic and pro audio sound system R&D projects.
 5. Understanding of A-level manufacturing procedures to develop solutions for our international manufacturing clients.
 6. Profound understanding and experience with CNC machinery design and operation.
 7. Unix based programming and networking skills.
 8. Expert mastering of 3D CAD, SolidWorks, LinuxCNC, Design software, SMAART, SIM3, MAPP, MAPPXT acoustic Design software is essential.
 9. Interfacing with our European and North-American R&D partners and part suppliers. This requires a fluent written and spoken command of French, Italian, German and English languages at business and engineering levels, as well as the above stipulated engineering skills and experience.
 10. Overseeing custom in-house designed manufacturing, QC, shipping, installation and operator training for our international clients.
 11. Ability to travel worldwide (having a widely accepted passport is a plus) and apply the necessary international business and engineering skills on these trips.
 12. Develop new business opportunities to expand on our existing order portfolio.

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม  โบนัส   ค่าล่วงเวลา  ค่าเดินทาง  บ้านพัก รถยนต์ประจำตำแหน่ง พร้อมฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน  


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทางอีเมล jvsoffice@seapan.com